top of page

Seyahatlerinizle İlgili Red Kriterleri

NOT:ARAMA YAPMAK İÇİN CTRL+F’YE BASIP ARADIĞINIZ ÜLKEYİ YAZINIZ.

 

TÜRKİYE’DEKİ KAN BANKACILIĞINDA GEÇERLİ OLAN COĞRAFİ RİSK BÖLGELERİ

Bazı enfeksiyon hastalıkları farklı coğrafik bölgelerde farklı dağılım gösterebileceği gibi bir bölgeye özel de olabilir. Kan bağışçılarının, farklı coğrafik bölgelere yapmış oldukları seyahatler ve bu seyahatlerdeki deneyimleri, enfeksiyon riski açısından önem taşımaktadır.

Kan bağış merkezi hekimi tarafından, kişinin başka bölgelere veya ülkelere yapmış oldukları seyahatler sorgulanır ve değerlendirilir.

MALARYA (SITMA)

Bağışçının, malaryanın endemik olduğu bir bölgeye ziyareti;

Böyle bir bölgede ikameti özenle sorgulanır. Kan toplayan kan hizmet birimleri, birim içerisinde güncel bir malarya haritası veya malarya açısından riskli ülkeler veya bölgeler listesi bulundururlar. (Not: Her ne kadar güncel bir liste bulundurulmalıdır dense de hala aşağıdaki listenin kullanılması söylenmektedir. Dolayısıyla bir çelişki yaşanmaktadır)

--- Endemik olduğu bölgede süreklilik arz edecek şekilde 6 ay veya daha uzun süre bulunmuş kişiler;

• Endemik bölgeden döndükten en az 4 ay sonra malarya için valide edilmiş bir antikor testi sonucu "negatif" olması halinde kan bağışı yapabilirler.

• Eğer test sonucu tekrarlayan pozitiflik gösteriyorsa, 3 yıl boyunca reddedilir ve test sonucunun negatifleşmesi beklenir.

• Eğer test yapılmamışsa, yapılana ve "negatif" çıkana kadar reddedilir.

----   Malarya öyküsü veren kişiler;

• Tedavi tamamlanana ve hiç bir semptom kalmayana kadar reddedilir ve bu kişiler, tam iyileşmeyi takiben en az 4 ay sonra malarya için valide edilmiş bir antikor testi sonucu "negatif" olması halinde kan bağışı yapabilirler.

• Eğer test sonucu tekrarlayan pozitiflik gösteriyorsa, 3 yıl boyunca reddedilir ve test sonucunun negatifleşmesi beklenir. Eğer test yapılmamışsa, yapılana ve "negatif" çıkana kadar reddedilir.

---- Malaryanın endemik olduğu bir bölgeden döndükten sonraki 6 aylık süreç içerisinde malarya ile uyumlu ve henüz tanı konmamış ateşli tablo öyküsü olan kişiler;

• Tam iyileşmeyi takiben en az 4 ay sonra malarya için valide edilmiş bir antikor testi sonucu "negatif" olması halinde kan bağışı yapabilirler.

• Eğer test sonucu tekrarlayan pozitiflik gösteriyorsa, 3 yıl boyunca reddedilir ve test sonucunun negatifleşmesi beklenir.

• Eğer test yapılmamışsa, yapılana ve "negatif" çıkana kadar reddedilir.

Malaryanın endemik olduğu bir bölgeyi ziyaret etmiş ve herhangi bir şikayeti veya semptomu oluşmamış kişiler;

• Malaryanın endemik olduğu bölgeden son dönüşünden itibaren en az 4 ay sonra, malarya için valide edilmiş bir antikor testi sonucu "negatif" olması halinde kan bağışı yapabilirler.

• Eğer test sonucu tekrarlayan pozitiflik gösteriyorsa, 3 yıl boyunca reddedilir ve test sonucunun negatifleşmesi beklenir. Eğer test yapılmamışsa, yapılana ve "negatif" çıkana kadar reddedilir.

• Eğer test yapılmamışsa, malaryanın endemik olduğu bölgeden son dönüşünden itibaren 12 ay boyunca reddedilir.

Şu an için biz yukarıdaki haritayı kullanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütünün interaktif olarak hazırladığı haritaya gitmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Linkten risk haritalarına ulaşabilirsiniz. Hem Malarya Risk haritasına hem testlerde negatif sonuç verme ihtimali bulunan parazitlerin bulunduğu haritaya, hem de ilaç rezistansı görülen malarya tiplerinin görüldüğü haritaya ulaşabilirsiniz.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ GÜNCEL HARİTASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

15 Ağustos 2017'de Malarya ile İlgili önce şöyle bir yazı gelmiştir.

"Bilindiği üzere, Ulusal Kan ve Kan Bileşenleri Hazırlama, Kullanım ve Kalite Güvencesi Rehberi dokümanında, Malarya (:Sıtma) ile ilgili olarak coğrafi risklere yönelik sorular ve uygulamaya yönelik maddeler yer almaktadır. Bu rehberde, bağışçının, malaryanın endemik olduğu bir bölgeye ziyareti konusunda: "Böyle bir bölgede ikameti özenle sorgulanır. Kan toplayan kan hizmet birimleri, birim içerisinde güncel bir malarya haritası veya malarya açısından riskli ülkeler veya bölgeler listesi bulundururlar." ifadesi yer almaktadır. Anılan dokümanda yer alan, Malarya açısından riskli ülkelere ilişkin Ek-10.1a Harita ve Ek-10.1b Liste, uygulamada sorunlara yol açmakta olduğu gibi güncelliğini de kaybetmiştir. Malaryanın endemik olduğu ülkelere ziyaret sorgulamasında söz konusu harita ve liste kullanılmayacaktır. Bunun yerine, bağışçı adayları hakkındaki uygunluk veya ret kararları, Rehberin ilgili maddelerine göre bu yazının Ek'indeki liste kullanılarak verilecektir. Halen mevcut bağışçı retleri ise Ek'teki listede yer almadığı gerekçesiyle geçmişe yönelik olarak kaldırılmayacaktır. Yukarıda belirtilen hususlar için gereğini rica ederim."

EKTE GELEN ÜLKE LİSTESİ: SITMA (MALARYA) YÖNÜNDEN RİSKLİ ÜLKELER

Afganistan, Angola, Bangladeş, Belize, Benin, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Burkina Faso, Burundi, Butan, Cezayir, Cibuti, Çad, Çin, Doğu Timor, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Ekvator Ginesi, El Salvador, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransız Guyanası, Gabon, Gambiya, Gana, Gine ,Gine-Bissau, Guatemala, Guyana, Güney Afrika, Güney Kore, Güney Sudan, Haiti, Honduras, Hindistan

İran, Kamboçya, Kamerun, Kape Verde (:Yeşil Burun Adaları), Kenya, Kolombiya, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Laos, Liberya, Madagaskar, Malavi Malezya, Mali, Moritanya, Meksika, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nepal, Nikaragua,Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, Panama, Papua Yeni Gine, Peru, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Suudi Arabistan, Solomon Adaları, Somali, Surinam, Svaziland, Tanzanya, Tayland, Togo, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zanzibar, Zimbabve

Daha sonra ise 22 Ağustos'ta şöyle bir yazı gelmiştir.

Malarya Riski hakkında uygulamanın nasıl gerçekleştirileceği ilgi yazı ile yayınlanmıştır. Bununla birlikte, gelen geri bildirimlerden, uygulamada tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır. Bu tereddütlerin ortadan kaldırılması için; Malaryanın endemik olduğu ülkelere, Rehberde yer alan redde esas geçerli şartları sağlayan ziyaret veya ikamet 2015 yılı ve öncesinde başlamış ise rehberde halen mevcut liste kullanılacaktır. İlgili ziyaret veya ikametin başlangıcı 2016 yılı ve sonrasında ise bu durumda rehberde mevcut liste yerine EK'teki liste kullanılacaktır. Bağışçılarla ilgili karar verilirken bu prensipe göre hareket edilmesi hususu için gereğini rica ederim

Aşağıda yer alan listede Siyah Kalın Punto ile yazılanlar hem rehberde hem 2017 yılında gelen listede yer alan ülkelerdir. Kırmızı kalın punto ile yazanlar 2017 yılında eklenmiş ülkeler, Mavi kalın punto ile yazılanlar ise rehberde yer alıp güncel listede yer almayan ülkelerdir.

AFGANİSTAN

ANGOLA

ARJANTİN

AZERBAYCAN

BANGLADEŞ

BELİZE

BENİN

BHUTAN(BUTAN)

BOLİVYA

BOTSVANA

BREZİLYA

BURKİNA FASO

BURUNDİ

CEZAYİR

CİBUTİ

ÇAD

ÇİN

DOĞU TİMOR

DOMİNİK CUMHURİYETİ

EKVADOR

EKVATOR GİNESİ

EL SALVADOR

ENDONEZYA

ERİTRE

ERMENİSTAN

ETİYOPYA

FAS

FİLDİŞİ SAHİLİ

FİLİPİNLER

FRANSIZ GUYANASI

GABON

GAMBİYA

GANA

GİNE

GİNE-BASSAU

GUATEMELA

GUYANA

GÜNEY AFRİKA

GÜNEY KORE

GÜNEY SUDAN

GÜRCİSTAN

HAİTİ

HİNDİSTAN

HONDURAS

IRAK

İRAN

KAMBOÇYA

KAMERUN

KAPE VERDE

KENYA

KIRGIZİSTAN

KOLOMBİYA

KOMORLAR

KONGO CUMHURİYETİ

KONGO DEM. CUMHUR.

KOSTA RİKA

KUZEY KORE

LAOS

LİBERYA

MADAGASKAR

MALAVİ

MALEZYA

MALİ

MAURİTUS

MAYOTTE

MORİTANYA

MEKSİKA

MOZAMBİK

MYANMAR

MISIR

NAMİBYA

NEPAL

NİKARAGUA

NİJER

NİJERYA

ORTA AFRİKA CUM.

ÖZBEKİSTAN

PAKİSTAN

PANAMA

PAPUA YENİ GİNE

PARAGUAY

PERU

RUANDA

SAO TOME PRINCIPE

SENEGAL

SIERRE LEONE

SUDAN

SUUDİ ARABİSTAN

SOLOMON ADALARI

SOMALİ

SURİNAM

SURİYE

SRİ LANKA

SVAZİLAND

TACİKİSTAN

TANZANYA

TAYLAND

TOGO

TÜRKMENİSTAN

UGANDA

UMMAN

VANUATU

VENEZUELA

VİETNAM

YEMEN

ZAMBİYA

ZANZİBAR

ZİMBABVE

HIV (AIDS)

HIV yönünden coğrafi risk bölgeleri olan Kamerun, Orta Afrika, Çad, Kongo, Ekvatoryal Gine, Gabon, Nijer ya da Nijerya’da 1977 yılından sonra doğmuş ya da 6 aydan uzun süre yaşamış kişiler, bu ülkelerde 6 aydan az kalan ancak bulunduğu süre içinde kan ve kan ürünü ile tedavi olanlar veya bu ülke vatandaşları ile cinsel ilişkide bulunmuş olanlar HIV riski yönünden kan bağışçısı olamazlar.

Not: Şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 36.7 milyon insan HIV ile yaşamaktadır. (Kaynak)

Rehberde aşağıdaki 2009 yılından kalan harita kullanılmaktadır. Güncel harita için tıklayınız.

CHAGAS HASTALIĞI

 

Chagas Hastalığı tanısı almış kişiler kalıcı olarak reddedilirler.

Chagas hastalığının endemik olduğu bir bölgede doğmuş veya transfüzyon almış kişiler, T.cruzi için valide edilmiş bir test ile negatif sonuç vermeleri halinde, sadece plazmafraksinasyon amaçlı olarak plazma verebilirler.

Chagas hastalığı esas olarak Latin Amerika'da görülür. Son yıllarda A.B.D, Kanada, birçok Avrupa ülkesi ve Batı Pasifik ülkelerinde görülme sıklığı artmıştır.

Chagas Dünya Sağlık Örgütü Sayfasına Gitmek için tıklayınız.

Variant Creutzfeld-Jakob Hastalığı

1.1.1980 ile 31.12.1996 yılları arasında toplam olarak 6 ay Birleşik Krallık’ta (İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler, İskoçya) yaşamış kişiler vCJD riski taşıdıklarından kan bağışında bulunamazlar.

Geçmişte veya halen insan hipofiz deriveleri kullanmış olan, dura mater veya kornea grefti almış olanlar, ailelerinde Creutzfeld Jacob hastalığı veya Transsmisible Spongioform Ensefelopati öyküsü olanlar bu açıdan değerlendirilir ve kalıcı olarak reddedilir.

1.1.1980 ile 31.12.1996 yılları arasında toplam olarak 6 ay Birleşik Krallık’ta (İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler, İskoçya) yaşamış kişiler vCJD riski taşıdıklarından kan bağışında bulunamazlar.

Geçmişte veya halen insan hipofiz deriveleri kullanmış olan, dura mater veya kornea grefti almış olanlar, ailelerinde Creutzfeld Jacob hastalığı veya Transsmisible Spongioform Ensefelopati öyküsü olanlar bu açıdan değerlendirilir ve kalıcı olarak reddedilir.

BİRLEŞİK KRALLIKTA GEÇERLİ OLAN COĞRAFİ RİSK BÖLGELERİ

Not: Bizim ülkemizde de acilen Birleşik Krallıktaki gibi detaylı bir listeye geçilmelidir. Türkiye genelinde yüzlerce bağışcı Gürcistan’a giriş çıkış yaptığından dolayı, Azerbaycan’da Bakü’ye gidip geldiğinden dolayı, Hac Umre ziyaretinden dolayı ya da listede bulunan ülkelerde doğduğundan dolayı geri çevrilmektedir. 

 

GENEL PRENSİPLER

 

Donör seçme prosedürleri transfüzyon transmize enfeksiyonlarını minimize etmek üzere yaratılmışlardır. Seyahat, doğum yeri, annenin doğduğu yer, ikamet edilen yer, bazı ülkelerin sakinleri ile cinsel lişki Sıtma, T. Cruzi, Batı Nil Virüsü ve HIV gibi enfeksiyonlarla temas riskini arttırmaktadır. Bu riskler zamanla değişebilir ya da yeni hastalıklar ortaya çıkabilir. Eğer hızlıca bir coğrafik risk oraya çıkarsa (SARS, pandemik grip gibi) listede günceleme yapılabilir.

 

Bu tür enfeksiyonları taşıyan biriylerin risk değerlendirilmesi yapılması için şu sorular sorulmalıdır.

 1. Hangi ülkeyi ziyaret ettiği?

 2. Bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bir ülkenin şu an ya da geçmişteki bir vatandaşıyla cinsel ilişkide bulunup bulunmadığı?

 3. Hangi ülkede doğduğu?

 4. Annesinin hangi ülkede doğduğu?

 

Eğer soruların cevaplarından herhangi biri riskli bir ülkeyi gösteriyorsa. Donor Seçim rehberinden donörün bağış yapıp yapamayacağı kontrol edilmelidir.

 

Bu rehberde Malaria, T Cruzi, Sub-Saharan(Sahara Altı) ülkelerde Hiv Riski, Batı Nil Virüsü, Tropikal virüsler ve viral hemorajik ateş ile ilgili liste yer almaktadır.


MALARYA (SITMA)

 

Malarya riski içeren ülkeler üç gruba ayrılmıştır.

 1. Sıtma riskinin ülkenin tamamında ve yılın tüm zamanlarında açıkca görüldüğü ülkeler

 2. Ülkenin bazı kısımlarınında malarya riski olan ülkeler

 3. Göstergeler sadece ülkenin bir bölümünün etkilendiğini veya enfeksiyon riskinin düşük olduğunu veya etkilenen bölgeyi ziyaret eden ziyaretçinin az olduğunu gösterir. Bu ülkeleri ziyaret eden turistler genelde bağış yapabilirler ama bireysel değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. Donörlerin ziyaret edilen sıtma bölgeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olma olasılığı yüksektir.

MALARYA HARİTALARI VE HARİTANIN KULLANIMI

 

Şu an kullanılan malarya haritası Fit for travel (http://www.fitfortravel.nhs.uk) internet sitesinden alınmıştır. Buradaki haritalar sadece malarya ile ilgilidir ve mutlaka tüm enfeksiyon riskleri bağışcı seçiminde göz önüne alınmalıdır.

 

Harita kan bağışından sorumlu personelin donörün ülkede ziyaret ettiği bölgenin riskli olup olmadığını anlaması için yapılmıştır. Karar vermek için ana kaynak rehber olmalıdır. Renklere göre alınması gereken kararlar aşağıda yer almaktadır.

HAVAALANI AKTARMASI (AIRPORT STOPOVERS)

 

Tanım: Kişi havalimanında transit olarak bulunmasına ve havalimanını hiç terk etmemesi diye tanımlanır.

Eğer donörün ziyareti sadece aktarma olarak yapıldıysa aktarma yapılan ülke için Coğrafi Risk İndeksini uygulamaya gerek yoktur.

 

MALARYA DONOR SEÇİM KRİTERLERİ

Zorunluluk: Aşağıdaki kişiler kan bağışlayamazlar:

 1. Eğer malarya geçirdiyseniz

 2. Eğer bağışcının malarya endemik bölgeyi terk ettiği 4 ay içinde ya da malarya endemik bölgedeyken tanı konulmamış bir ateşli hastalığı(malarya olabilme ihtimali olan) olduysa

 3. Bağışcı hayatının herhangi bir bölümünde süreklilik arz edecek şekilde 6 ay veya daha uzun süre endemik bölgede yaşadıysa

 4. Endemik bölgeyi ziyaretin üstünden 12 ay geçmediyse

İstisnalar

 1. Geçmişte malarya tanısı almış kişiler: Eğer anti-malaryal tedavinin tamamlanmasının ve malaryanın neden olduğu semptomların tamamen bitmesinin üstünden 3 yıldan fazla geçtiyse kanıtlanmış bir malaryal antibody testi(sıtma antikor testi) yapılmış ise kan verebilir.Malarya geçmişi olan bir donörün eğer malarya endemik olan bir bölgeye yeniden ziyareti olduysa dönüşünün üstünden 4 ay geçtikten ve sıtma antikor testi negatif ise kan verebilir.

 2. Bağışcının malarya endemik bölgeyi terk ettiği 4 ay içinde ya da malarya endemik bölgedeyken tanı konulmamış bir ateşli hastalığı olduysa: Malarya endemik bölgeyi ziyaretin üstünden en az 4 ay geçtiyse, malaryanın sebep olma ihtimali olan semptomlar(tanı konmamış ateş) tamamen geçmesinin üstünden 4 ay geçtiyse ve sıtma antikor testi negatif ise kan verebilir. Eğer bölge T. Cruzi ya da tropical virüs için risk bölgesi olarak tanımlandıysa bu süre 6 aya çıkarılmalıdır.

 3. Malaryanın endemik olduğu bir bölgede 6 ay ya da daha uzun süre yaşayanlar: Eğer son potansiyel temasın üstünden 4 ay geçtiyse ve sıtma antikor testi varsa kan verebilir

 4. Geri kalan tüm donörler için: Eğer sıtma antkor testi varsa endemik bölgeyi ziyaretin üstünden 4 ay geçtikten sonra kan verebilir.

 

HIV/AIDS

 

Hıv/Aids dünyanın bazı bölgelerinde yaygın olarak görülür. Yaygın olarak görülen ülkelerde cinsel aktivitede bulunanlar enfeksiyon riski altındadır. Bu bölgeleri Sub-Saharan Afrika riski olarak tanımladık. Fakat yine de kan bağışından sorumlu kişi HİV ile ilişkili tüm riskleri göz önüne almalı ve sadece Sub Saharan Afrika bölgesi olarak üdşünmemelidir.

Eğer donör Sub Saharan Afrika bölgesinde yer alan bir kişi ile cinsel temasta bulunduysa, ya da partneri bu bölgelerde cinsel olarak aktifse Kan Bağış Güvenliği ile ilgili kısma bakmanız gerekmektedir.

HIV/AIDS DONOR SEÇİM KRİTERLERİ

 1. Etkilenen Bireyler: HIV'den etkilenen kişiler kalıcı olarak kan veremezler.

 2. HIV’li kişinin Cinsel Partnerleri:  Kan verebilmek için HIV enfeksiyonu taşıyan biriyle cinsel ilişkinin üstünden 12 ay geçmesi gerekir.

 3. HIV’li kişi ile Aynı Evi Paylaşanlar: Bağışa engel bir durum teşkil etmez.

Partnerinizin HIV/AIDS’ın yaygın olarak görüldüğü (Afrikadaki çoğu ülke) ülkelerde cinsel olarak aktif olduğunu düşünüyorsanız son cinsel ilişkinin üstünden 12 ay geçtikten sonra kan verebilirsiniz.

BATI NİL VİRÜSÜ

BATI NİL VİRÜSÜ DONOR SEÇİM KRİTERLERİ

Zorunluluk: Aşağıdaki kişiler kan bağışlayamazlar:

 1. Batı Nil Virüsü endemik bölge ziyaretinin üstünden 6 ay geçmemiş ve donör endemik bölgede ya da dönüşünde Batı Nil Virüsü tanısı aldıysa

 2. Batı Nil Virüsü endemik bölge ziyaretinin üstünden 6 ay geçmemiş ve donör endemik bölgede ya da dönüşünü takiben 28 gün içinde Batı Nil Virüsü benzeri semptomları olduysa

 3. Diğer durumlar için endemik bölge ziyaretinin üstünden 4 hafta geçtikten sonra kan verebilir.

İsteğe Bağlı:

 1. Tüm donorler endemik bölge ziyaretinin üstünden 6 ay geçtikten sonra kan verebilir. Eğer herhangi bir enfeksiyona dair kanıt ya da semptom yoksa bu süre 4 haftaya düşürülebilir. Eğer 4 hafta geçmemişse herhangi bir semptom ya da tanı yoksa Batı Nil Virüsü için  yapılan valide edilmiş bir NAT testi varsa kişi kan bağışlayabilir.

 2. Eğer donörün dönüşünün üstünden 6 ay geçmediyse ve dönüşünü takiben 28 gün içinde ya da o bölgede Batı Nil Virüsünü andıran semptomları olduysa fakat Batı Nil Virüsü tanısı konmamışsa valide edilmiş Batı Nil Virüsü NAT testi varsa kişi kan bağışlayabilir.

TROPİKAL VİRÜSLER

Zorunluluk: Aşağıdaki kişiler kan bağışlayamazlar:

 1. Tropikal virüs Risk Endemik Bölgesinden döneli 6 aydan kısa süre olduysa ve donör orada ya da ülkeye döndükten sonra chukungunya, dang ya da zika tanısı almışsa

 2. Tropikal virüs Risk Endemik Bölgesinden döneli 6 aydan kısa süre olduysa ve donörün orada ya da ülkeye döndükten sonra chukungunya, dang ya da zika enfeksiyonlarını düşündüren semptomları olduysa

 3. Diğer duurumlar için; Tropikal Virüs Risk Endemik bölgeyi ziyaretinden 4 haftadan kısa süre geçtiyse

 4. Son 28 gün içlnde  Zika virüsü ile enfekte olmuş bir kişiyle cinsel ilişkide bulunanlar(cinsel ilişkiden önceki 6 ay içinde tanı alması gerek)

İsteğe Bağlı: Bütün donörler riskli bölge ziyaretinden veya semptomların tamamen kaybolmasından 6 ay sonra kan verebilirler. Bu süre eğer kişinin herhangi bir semptomu ya da enfeksiyona dair herhangi bir kanıt yoksa 4 haftaya düşürülebilir.

 

VİRAL HEMORAJİK ATEŞ

Zorunluluk: Aşağıdaki kişiler kan bağışlayamazlar:

 1. Etkilenen bireyler kan bağışlayamazlar.

 2. Endemik bölgeye ziyaretin üstünden 6 aydan kısa süre geçenler

 3. Etkilenen bireyle temasın üstünden 6 aydan kısa süre geçenler

İsteğe Bağlı: Eğer son temasın üstünden 6 aydan uzun süre geçtiyse, araştırmalar tamamlanmışsa ya da endemik bölgeden ülkeye dönüşün üstünden 6 aydan uzun süre geçtiyse kişi kan bağışlayabilir.

AFGANİSTAN

Malarya:  Evet

Mayıs - Kasım ayı arası merkezi dağlık bölgeler dışındaki tüm bölgelerde

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996’a kadar tüm ülke.

Evet. Eylül 2015’a kadar 2000 metre altındaki (Mayıs-Kasım) tüm bölgeler

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

Malarya Haritası: Görmek İçin Tıklayınız.

ALMANYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Hawaii, Alaska, Virjin adaları(St. Choix, St John, St Thomas, Leeward) hariç.

Tropikal Virüs Risk: Evet.  Chikungunya ve Zika Virüsü Virjin adaları(St. Choix, St John, St Thomas, Leeward) Dengue Virüs Hawaii’de Zika Virüs Florida’da görülür.

Bu adaları ve Florida’yı ziyaretlerde Tropikal Virüs Donor Seçim Rehberi uygulanmalıdır.

 

AMERİKAN SAMOASI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virus, Dengue ve Zika Virüs

 

ANDORRA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

ANGOLA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs ve Zika Virüsü

Malarya Haritası: Görmek İçin Tıklayınız.

ANGUİLLA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski:Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüsü ve Zika Virüsü

ANTARTİKA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

ANTİGUA VE BARBUDA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüsü ve Zika Virüsü


 

ARJANTİN

Malarya:  Evet

Risk azdır ve sadece kırsal bölgelerle sınırlandırılmıştır. Yılın tüm zamanlarında Salta, Jujuy, Misiones ve Corrientes’de görülür.

Malarya Risk Kategorisi: C

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996’a kadar tüm ülkenin kırsal alanlarında.

Evet. Eylül 2006 yılına kadar Ekim-Mayıs arasında 1200 metrenin aşağısında.

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Zika Virüs

Malarya Haritası: Görmek İçin Tıklayınız.

ARNAVUTLUK

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

ARUBA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue ve Zika Virüs

 

ASHMORE VE CARTIER ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

AVUSTRALYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Alice Springs’in kuzeyinde tüm yıl boyunca Dengue Virüsü.

AVUSTURYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

AZERBAYCAN

Malarya:  Evet

Risk Haziran ile Kasım ayları arasında çoğunlukla Kura ve Aras nehirleri arasında görülmektedir. Bakü’ye ziyaret edenlerin bağışı kabul edilir.

Malarya Risk Kategorisi: C

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

Malarya Haritası: Görmek İçin Tıklayınız.

BAHAMALAR

Malarya:  Hayır

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Great Exuma adasında sadece Temmuz-Ekim 2006 ve Eylül 2007-Eylül 2015 arasında.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüs

 

BAHREYN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

BAKER ADASI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

BANGLADEŞ

Malarya:  Evet

Comilla şehrinin güney ve doğusundaki ilçelerinde tüm yıl boyunca.

Malarya Risk Kategorisi: C

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Eylül 2015 yılına kadar tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya, Dengue ve Zika Virüs

Malarya Haritası: Görmek İçin Tıklayınız.

BARBADOS

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue ve Zika Virüs

 

BELARUS

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

BELÇİKA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

BELİZE

Malarya:  Stan Creek’de malarya riski düşük diğer bölgelerde ise ihmal edilebilir düzeydedir.

Malarya Risk Kategorisi: C

Geçmiş Malarya Riski: Yılın tüm zamanlarında tüm ülkede Aralık 2016’ya kadar.

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüs

 

BENİN

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüs

 

BERMUDA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüs

 

BHUTAN

Malarya:  Evet

Chukha, Dagana, Samtse, Sandrup, Konkar ve Zhemgang’ın güney bölgelerinin alçak kısımlarında tüm yıl boyunca.

Yüksek rakımda bulunan kuzey bölgelerinin büyük çoğunluğunda bulaşma oldukça sıradışıdır.

Malarya Risk Kategorisi: C

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996 yılına kadar tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Malarya:  Hayır

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke

Aralık 2011 tarihine kadar ülkenin doğu kısımları

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır


BİRLEŞİK KRALLIK 

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

BOLİVYA

Malarya:  Evet

Beni, Pando ve Santa Cruz bölgelerinde yılın tüm zamanlarında 2500 metrenin altındaki yerlerde.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996 yılına kadar tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs, Zika, Chikungunya Virüsü

BORNEO

Malarya:  Brunei Darussalem ve/veya Endonezya ve/veya Malezya başlığına bakın.

Malarya Risk Kategorisi: B

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs, Zika, Chikungunya Virüsü

 

BOSNA-HERSEK

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

BOTSVANA

Malarya:  Evet

Risk yılın tüm zamanlarında mevcuttur fakat özellikle Ekimden Haziran ayına kadar ülkenin kuzey bölgelerinde(Zimbabve sınırı boyunca, Zambezi nehrinde, Kalahari çölünün kuzeyindeki tüm oyun parklarında)

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996 yılına kadar tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet.

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır


BOUVET ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

BREZİLYA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında aşağıdaki eyaletlerde:

Amazonia (Acre, Amapa, Amazonas, Maranhäo (kuzey)), Mato Grosso (kuzey), Para (Belem City’nin sahil şeridi dışında), Rondônia, Roraima ve Tocantins (Porto  Velho’nun kırsal alanları dahil), Boa Vista, Cruzeiro do sol, Rio Branco, Macapa, Manaus, Santarém ve Maraba.

Yılın tüm zamanlarında Manaus ili dahil Amazon’ya yapılan tüm geziler.

Yılın tüm zamanlarında Iguaçu Şelalesindeki tesislerin dışında yer alan orman ve kırsal bölgelerde.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996’a kadar tüm ülkenin kırsal alanlarında.

Evet. Eylül 2006 yılına kadar yılın tüm zamanlarında 900 metrenin aşağısındaki kırsal bölgelerde.

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Zika, Chikungunya ve Dengue Virüs.

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

BRİTANYA VİRJİN ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüs

BRUNEİ DARUSSALAM

Malarya:  Evet

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Zika Virüsü

 

BULGARİSTAN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

BURKİNA FASO

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs ve Zika Virüsü

 

BURUNDİ

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüsü

 

CAYMAN ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Zika Virüs


CEZAYİR

Malarya:  Evet

Risk çok sınırlıdır. Ülkenin güney doğusunda bulunan Ihrir çölünün vahalarında tüm sene görülür. (Illizi şehrinde bulunur)

Malarya Risk Kategorisi: C

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996’ya kadar tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

CHRISTMAS ADASI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

CLIPPERTON ADASI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

COCOS(Keeling) ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

CİBUTİ

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs

 

COOK ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya ve Zika Virüs

 

CURAÇAO

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Zika Virüs

 

ÇAD

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

ÇİN

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında Yunnan eyaletinde risk vardır.

Sarı ve Yangtze Nehirlerine yapılan tekne gezisinde malarya riski çok düşüktür ya da risk yoktur. Kentsel alanlarda malarya riski yoktur. Bu nehirlere yapılan tekne gezilerinde ve Beijing, Şangay, Çin Seddi ve Xian’da bulunan Terracotta Savaşcılarına yapılan ziyaretlerde kan bağışı kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: C

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996 yılına kadar  tüm ülke.

Evet. Eylül 2006 yılına kadar yılın tüm zamanlarında 1500 metre altındaki tüm bölgeler

Evet. Ocak 2016 yılına kadar yılın tüm zamanlarında Hainan Adaları, Anhui, Guizhou, Henan, Hubei ve Jiangsu illerinde

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Dengue Virüsü

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

ÇEK CUMHURİYETİ

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

DANİMARKA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

DIEGO GARCIA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

DOMİNİKA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virus, Dengue ve Zika Virus

DOMİNİK CUMHURİYETİ

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virus, Dengue ve Zika Virus

 

EKVATOR

Malarya:  Evet

Ülkenin  büyük çoğunluğunda tüm yıl boyunca.

Guayaquil, Quito ve Inter-Andean bölgesinde yer alan diğer şehirler ve Galapagos Adalarına ziyaret edenlerin kan bağışı kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 2015 yılına kadar tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet.

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk:  Evet. Chikungunya, Dengue ve Zika Virüs

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız

EL SALVADOR

Malarya:  Evet

Santa Ana Eyaletinde, Guatemala ve Honduras sınırında risk yıl boyunca çok azdır.

Malarya Risk Kategorisi: C

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Eylül 2006 yılına kadar tüm yıl boyunca tüm ülkede.

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet.

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya, Dengue ve Zika Virüs.

 

EKVATORYAL GİNE

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüs


ENDONEZYA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve ülkenin büyük çoğunluğunda.

Malarya Risk Kategorisi: B

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüsü, Dengue Virüs ve Zika Virüsü

 

ERİTRE

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede. Sadece Asmara şehri ve merkezi dağlık bölge ziyaretleri kabul edilebilir

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Eylül 2015 yılına kadar tüm yıl boyunca tüm ülkede.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

ERMENİSTAN

Malarya:  Hayır

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Haziran-Ekim ayları arasında Ararat Vadisinde Eylül 2015 yılına kadar.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

ESTONYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

ETİYOPYA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede. Sadece Addis Ababa şehrine ziyaretler kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Eylül 2006 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs

 

FALKLAND ADALARI (ISLAS MALVİNAS)

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

FAROE ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

FİJİ

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüs

FİLDİŞİ SAHİLLERİ

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs ve Zika Virüsü


FİLİPİNLER

Malarya:  Evet

Etkilenen bölgelerde yılın tamamında görülür. Aşağıda yer alan haritaya bakarak sadece açık pembe(düşük veya hiç risk yok) bölgelerine ziyarette kan bağışı kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski:  Evet. Şubat 1996 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya,  Dengue ve Zika Virüsü

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

FİNLANDİYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

FAS

Malarya:  Hayır

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında ülkenin kırsal bölgeleri.

Eylül 2006 tarihine kadar (Mayıs-Ekim arası) kırsal bölgeler

Aralık 2011 tarihine kadar Mayıs-Ekim arası Al Homceima, Taounate ve Taza eyaletleri

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

FİLİSTİN, BATI ŞERİA, GAZZE

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

FRANSA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

FRANSIZ GİNESİ

Malarya:  Evet

Mana nehrinin batısındaki bölgelerde yılın tüm zamanı, diğer merkez nehir sistemlerinin güney doğu bölgelerinde yılın tüm zamanlarında

Cayenne, Devils Adaları ve ülkenin merkezi bölgei ziyaretlerinde bağış kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Eylül 2015 tarihine kadar tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet.  Chikungunya, Dengue ve Zika virus

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

FRANSIZ POLİNEZYASI

 

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya ve Zika Virüs

 

FRANSIZ GÜNEY BÖLGESİ VE ANTARTİKA TOPRAKLARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

GABON

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüsü, Dengue Virüs ve Zika Virüsü

 

GAMBİYA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

GANA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

GİBRALTAR

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

GİNE

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüs

Viral Hemorajik Ateş Riski: Evet

 

GİNE - BİSSAU

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Zika Virüs

 

GLORİOSO ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

GOLAN TEPELERİ

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

GÜNEY AFRİKA

 

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ülkenin kuzey doğu kısmının bazı kırsal kesimlerinde risk vardır. Kruger Milli Müzesi ve Limpopo Transfrontier Parkı dahildir.

Sun City şehrinde risk yoktur.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski:  Evet. Şubat 1996 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Evet. Eylül 2006’ya kadar  yılın tüm zamanlarında NE(?) bölgelerinde

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya

Malarya Haritası:Görmek için tıklayınız.

GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDWICH ADALARI

 

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

GÜNEY KORE

 

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askerden temizlenmiş bölgede. (Kyunggi-do ve Gangwon eyaletleri)

Seoul dahil turistlerin ana gezi yerlerinde risk yoktur.

Malarya Risk Kategorisi: C

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

GÜNEY SUDAN

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya

 

GRÖNLAND

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

GRENADA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya, Dengue ve Zika Virüs

 

GUADELOUPE

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya, Dengue ve Zika Virüs

 

GUAM

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

GUATEMELA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve ülkenin çok büyük kısmında.

Sadece Guatemela City, Antigua ve Atitlan Gölü’ne ziyaretlerde kan bağışı kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Aralık 2011 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya, Dengue Virüs ve Zika Virüsü


 

GUERNSEY

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

GÜRCİSTAN

Malarya:  Evet

Haziran - Ekim ayları arasında ülkenin güney doğu bölgelerinde

Malarya Risk Kategorisi: C

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

GUYANA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve ülkenin çok büyük bir kısmında risk vardır.. Sadece sahil kesimi ve Georgetown ziyaretlerinde kan bağışı kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Eylül 2015 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüs

 

HAİTİ

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüs

 

HEARD VE MCDONALD ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır


HIRVATİSTAN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

HİNDİSTAN

Malarya:  Evet

Etkilenen bölgelerde yılın tüm zamanlarında.

Karışıklığı önlemek için aşağıda yer alan malarya haritası kullanılmalıdır. Sadece açık pembe (düşük riskten - hiç riske) renkli bölgelere ziyarette kan bağışı kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Mayıs 2012 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya, Dengue ve Zika Virüs

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

HOLLANDA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

HOLLANDA ANTİLLERİ

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüs

 
HONDURAS

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüs

 

HONG KONG

Malarya: Hayır

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996  tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Eylül 2006 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm kırsal bölgeler.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

HOWLAND ADASI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır


IRAK

Malarya:  Evet

Mayıs - Ekim arası Türkiye ve İran sınırına yakın Musul ve Kekük’ün kuzey ve doğu bölgelerinde malarya riski vardır.

Malarya Risk Kategorisi: C

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

İRAN

 

Malarya:  Evet

Mart - Ekim arası kırsal bölgelerde ve Kerman Şehrinin güneyinde malarya riski vardır.

Malarya Risk Kategorisi: C

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

İRLANDA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır


İSPANYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

İSVEÇ

 

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

İSVİÇRE

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

İSRAİL

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

İTALYA

 

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüs.

Roma ve Lazio bölgesinin etrafını(Vatikan, Anzio ve Latina) ziyaret eden kişilere mutlaka Tropikal Virüs Donor Seçim Rehberi uygunlanmalıdır. Risk tüm yıl boyunca geçerlidir.

İZLANDA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

JAMAİKA

Malarya:  Hayır

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Aralık 2006-Mayıs 2012 arası yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya, Zika ve Dengue Virüs

 

JAN MAYEN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

JAPONYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue

 

JARVIS ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

JERSEY

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

JOHNSON ATOLÜ

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

JORDAN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

KAMBOÇYA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve ülkenin büyük bir çoğunluğunda.

Sadece Phnom Penh, Siem Reap ve Angkor Wat şehirlerine ziyaret edenleri kabul edin.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Aralık 2011’e kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülkede.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya, Zika, Dengue Virüsü

 

KAMERUN

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüsü

 

KANADA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

KAPE VERDE

Malarya:  Evet

Boa Vista ve Sao Tiago Adalarında yılın tüm zamanlarında malarya riski vardır.  Buna başken Praia dahildir.

Diğer adalarda risk minimaldir. Sal Adalarını ziyaret edin turistler kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: C

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüsü

 

KAZAKİSTAN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır


KENYA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve ülkenin çok büyük bir kısmında.

Merkezi, Doğu, Nyanza, Rift Vadisi ve Batı eyaletlerin dağlık bölge ziyaretlerinde (2500 metre üstü) ve  Nairobi şehrine ziyaretlerde bağış kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs ve Chikungunya Virüs

 

KIBRIS

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

KINGMAN REEF

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

KIRGIZİSTAN

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

KiRiBATi

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikunguya Virüs

KOLOMBİYA

Malarya:  Evet

Malarya tüm yıl boyunca gözükür. Choco, Antioquia, Cordoba, Narino ve Amazon (Vichada, Guaviare, Vaupes, Guainia ve Amazonas) bölgelerinde yüksek risk vardır.

Bogata ve Cartagena’yı içeren diğer bir çok bölgede düşük risk ya da hiç risk yoktur.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 2015 yılına kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet.

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya, Dengue ve Zika Virüs

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

KOMORLAR

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikunguya Virüsü

 

KONGO

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya Virüs

Viral Hemorajik Ateş Riski: Evet

KOSTA RİKA

Malarya:  Evet

Karayip sahilinde bulunan Limon’da yılın tüm zamanlarında. Pasifik sahil şeridi dahil ülkenin geri kalana yapılan ziyaretlerde bağış kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Aralık 2011’e kadar tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski:  Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk:  Evet. Dengue ve Zika Virüs

 

KOSOVA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

KUVEYT

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

KUZEY KORE

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askerden temizlenmiş bölgede. (Kyunggi-do ve Gangwon eyaletleri)

Malarya Risk Kategorisi: C

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

KUZEY MARİANA ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

KÜBA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Zika Virüs

KÜÇÜK ANTİLLER

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Küçük Antillerdeki bir çok ada Tropikal Virüs riskindedir. Direkt olarak adanın ismine bakarak bilgi alabilirsiniz. Barbados, Grenada gibi.

 

LAOS

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve ülkenin büyük kısmında.

Sadece Vientiane, Bokeo, Houphanh şehirlerine ziyarette bağış kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya, Zika ve Dengue Virüs

 

LİTVANYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

LEEWARD ADALARI (KARAYİPLER)

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Leeward Adalarındaki(Karayipler) çoğu adada tropikal virüs riski bulunmaktadır. Spesifik olarak ada ismini aratarak bilgiye ulaşabilirsiniz.  Montserrat, Guadeloupe,  Saint Martin gibi.

 

LESOTHO

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

LİBERYA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüs

Viral Hemorajik Ateş Riski: Evet

LİBYA

Malarya:  Hayır

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996 yılına kadar yılın tüm zamanlarında ülkenin güney batı bölgesinde.

Eylül 2006 yılına kadar Şubat-Ağustos arası ülkenin güney batı bölgesinde.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

LIECHTENSTEIN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

LİTVANYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

LÜBNAN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

LÜKSEMBURG

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

MACARİSTAN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır


MADAGASKAR

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüs

 

MAKAO (S.A.R)

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

MAKEDONYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

MALAWİ

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüs

 

MALEZYA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında Malezya yarımadası merkezinde, Taman Negara Ulusal Parkında ve Sabah ve Sarawak eyaletlerinin tüm bölgelerinde (Borneo adasında bulunurlar)

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996 yılına kadar yılın tüm zamanlarında ülkenin tamamında

Eylül 2006 yılına kadar ülkenin kırsal bölgelerinde

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya, Dengue ve Zika Virüs

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

MALDİVLER

Malarya:  Hayır

Geçmiş Malarya Riski: Evet.  Ekim 2009 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüs

MALİ

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

MALTA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

MAN ADASI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

MARSHALL ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk:  Evet. Chikungunya ve Zika Virüs

 

MARTINIQUE

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk:  Evet. Chikungunya, Zika ve Dengue Virüs

MAURİTUS

Malarya:  Hayır

Geçmiş Malarya Riski: Evet.  Eylül 2006  tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Aralık 2011 tarihine kadar Mauritius Adalarının kırsal bölgeleri

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Dengue Virüs

 

MAYOTTE

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Dengue Virüs


MEKSİKA

Malarya:  Evet

Şu an için malarya riski aralıklı olarak normal şartlarda turistler tarafından ziyaret edilmeyen bazı kırsal bölgelerde görülmektedir. Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit, Quintana Roo ve Sinaloa eyaletlerinin bazı bölgeleri bu riske dahildir.

Popüler turist bölgelerinden olan Acapulco, Mexico City, Cancun, Cozumel ve Mayan Riviera için malarya riski yoktur.

Malarya Risk Kategorisi: C

Geçmiş Malarya Riski:  Evet. Eylül 2006 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında kırsal bölgeler

Aralık 2011 tarihine kadar geniş bir yayılım (Cancun hariç)

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya, Dengue ve Zika Virüs

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

MISIR

Malarya: Hayır

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996 yılına kadar tüm ülke.

Evet. Mayıs 2012 yılına kadar Haziran-Ekim arası El Faiyum bölgesi

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır


 

MİKRONEZYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Zika Virüs

 

MIDWAY ADASI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

MOLDOVA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

MONAKO

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

MOĞOLİSTAN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

MONTENEGRO

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

MONTSERRAT

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüs

MORİTİNYA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

MOZAMBİK

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs

 

MYANMAR

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Dengue Virüs

 

NAMBİYA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında Windhoek’in kuzey bölgesi, sınırlı sahil bölgesi hariç.

Malarya Risk Kategorisi: B

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet.

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

NAARU

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya Virüs

 

NAVASSA ADASI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

NEPAL

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ülkenin güneyindeki düşük rakımlı bölgeler

Kathmandu’yu ziyaret eden ve sadece Himalaya bölgesinde kalan donörler kan bağışlayabilir.

Hint sınırından karayolu ile seyahat eden ve Hint sınırındaki Güney ovalarında seyahat eden bağışçılar sıtma riski taşır.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski:  Evet. Eylül 2006 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

NİKARAGUA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve ülkenin büyük kısmında.

Sadece Managua’ya ziyaretlerde bağış kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya, Dengue ve Zika Virüsü

 

NİJER

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır


NİJERYA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüs

Viral Hemorajik Ateş Riski: Evet

 

NİUE

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya Virüs

NORFOLK ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

NORVEÇ

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

OMAN

Malarya:  Evet

Risk tüm yıl boyunca kuzeyin limitli odak bölgeleriyle sınırlıdır. Musendam eyaleti de buna dahildir.

Malarya Risk Kategorisi: C

Geçmiş Malarya Riski:  Evet. Eylül 2006 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüsü

ÖZBEKİSTAN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

PAKİSTAN

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika:  Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs ve Chikungunya Virüsü

 

PALAU

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Zika Virüs

 

PALYMYRA ATOLÜ

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

PANAMA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve ülkenin büyük kısmında.

Sadece Canal Zone ve Panama City’i ziyaret eden bağışcıların bağışı kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski:  Evet. Aralık 2011 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs ve Zika Virüsü

 

PAPUA YENİ GİNE

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet.  Zika Virüsü

PARACEL ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

PARAGUAY

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında Alto Parana and Caaguazú şehirlerinde (Brezilya ile güney doğu sınırı boyunca)

Malarya Risk Kategorisi: C

Geçmiş Malarya Riski:  Evet. Şubat 1996 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Evet. Eylül 2006’ya kadar Ekim-Mayıs arası kırsal bölgeler

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya,  Dengue ve Zika Virüsü

PERU

Malarya:  Evet

Malarya, Andes’in doğusunda 2000 metrenin altında mevcuttur.

Andes’de 2000 metrenin üzerinde görünen bir risk yoktur. Pasifik kıyısı boyunca uzanan Batı Andes’de aynı şekilde risk yoktur.(aşırı kuzey sahil bölgesi hariç)

Lima şehrine ziyaret edenler, trekking yapanlar tarafından kullanılan Cuzco City, Machu Picchu ve Lake Titicaca rotasını kullananlar kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski:  Evet. Şubat 1996 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Evet. Eylül 2006’ya kadar yılın tüm zamanında 1500 metre altındaki kırsal bölgeler

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya,  Dengue ve Zika Virüsü

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız. 

PİTCAİRN ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

POLONYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

POLİNEZYA

Polinezya Merkez ve Güney Pasifik Okyanusunda 1000’den fazla adadan oluşur. Bilgi almak için adanın kendi başlığına bakın. Tonga, Samoa, Cook Adaları, Fransız Polinezyası, Norfolk Adaları gibi.

 

PORTEKİZ

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Madeira’da Dengue görülür. Madeira adasını ziyaret edenlere Tropikal Virüs Donor Seçim rehberi uygulanmalıdır.

PORTO RİKO

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya,  Dengue ve Zika Virüsü

 
KATAR

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır


RéUNİON

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Dengue Virüs

 

ROMANYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

RUSYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkenin şu bölgelerini ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Donor Seçim Rehberi uygulanır. (Altayskiy Kray, Adygeya Cumhuriyeti, Lipetskaya, Novosibirskaya, Voronezhskaya, Volgogradskaya, Rostovskaya,  Astrakhanskaya, Belgorodskaya, Samarskaya, Saratovskaya, Chelyabinskya, Tataristan Cumhuriyeti, Altai, Astrakhan, Rostov, Volgograd, Lipetsk,  Novosibirsk, Voronezhthese, Belgorod, Samara, Saratov ve Chelyabinsk)

Tropikal Virüs Risk: Hayır

RUANDA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

SAINT BARTHELEMY

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya ve Zika Virüs

 

SAINT HELENA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

SAINT KITTS VE NEVIS

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya ve Zika Virüs

SAINT LUCIA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya, Dengue ve Zika Virüs

 

SAINT MARTIN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya ve Zika Virüs

 

SAINT PIERRE VE MİQUELON

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

SAINT VINCENT VE GRENADİNLER

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya, Dengue ve Zika Virüs

 

SAMOA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya, Dengue ve Zika Virüs

 

SAN MARİNO

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır
 

SAO TOME VE PRINCIPE

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır


SUUDİ ARABİSTAN

Malarya:  Evet

Güney ve Batı eyaletlerinde risk vardır.

Cidde, Mekke, Medine Taif gibi Doğu, Kuzey ve Merkezi Bölgelerde risk yoktur.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski:  Eylül 2006 yılına kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke. (Cidde, Mekke, Medine, Taif şehir merkezleri hariç)

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs

 

SENEGAL

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikugunya Virüs ve Zika Virüsü

Viral Hemorajik Ateş Riski: Evet

 

SIRBİSTAN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

SEYŞELLER

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya ve Dengue Virüs
 

SİERRA LEONE

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüs

Viral Hemorajik Ateş Riski: Evet

 

SİNGAPUR

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya, Dengue  ve Zika Virüs

 

SiNT MAARTEN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya ve Zika Virüs

 

SLOVAKYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

SLOVENYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

SOLOMON ADALARI

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Zika Virüsü


SOMALİ

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs ve Chikungunya Virüsü

 

SPRATLY ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

SRİ LANKA

Malarya:  Hayır

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Aralık 2011 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Aralık 2011-Şubat 2015 arası ülkenin kuzey yarısında yılın tüm zamanlarında

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Dengue Virüs

 

SUDAN

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs

Viral Hemorajik Ateş Riski: Evet

 

SURİNAM

Malarya:  Evet. Yılın tüm zamanlarında ülkenin büyük bir kısmında.

Sadece Yedi sahil şerit bölgesi, savanna bölgelerini ve Paramaribo City ziyaretlerinde bağış kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Aralık 2011 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet.

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Zika Virüs
 

SVALBARD

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

SVAZİLAND

Malarya:  Evet. Yılın tüm zamanlarında ülkenin büyük bir kısmında.

Sadece Manzine havaalanı ve ülkenin batı yarısını ziyaretlerde bağış kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Aralık 2011 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır.

Sub-Saharan Afrika: Evet.

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır.

 

SURİYE

Malarya:  Evet

Şu anki durum göz önünde alınarak yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede malraya riski var olarak kabul edilmelidir.

Malarya Risk Kategorisi: A

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Şubat 1996 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Mayıs 2012 tarihine kadar Mayıs - Ekim arası ülkenin Türkiye ile olan kuzey sınırı ve ülkenin kuzey bölgeleri

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

ŞİLİ

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet - Doğu adalarında Zika Virüs.

 

TAYVAN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs


TACİKİSTAN

Malarya:  Evet

Haziran - Ekim arası özellikle güney sınır bölgeleri (Khatlon bölgesi), merkezi bölge(Duşanbe), batı bölgesi(Gorno-Badakistan) ve kuzey bölgelerinde(Leninabad, Hucend)

Malarya Risk Kategorisi: C

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

TANZANYA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs ve Chikungunya Virüsü

 

TAYLAND

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında sınır boyunca risk vardır. (Haritaya bakın) Ayrıca Surat Thani eyaletinin iç bölgelerinde de risk bulunmaktadır.

Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya,  Phuket, Ko Samui adaları ve Ko Chang ve Quai Nehri köprüsü bölgesi ziyaretlerinde bağış kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski:  Evet. Mayıs 2012 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya, Dengue  ve Zika Virüs

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

TİMOR

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüs

 

TOGO

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

TOKELAU

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya

 

TONGA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya, Zika Virüs

 

TRİNİDAD TOBAGO

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Zika ve Dengue Virüs

 

TROMELİN ADASI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

TUNUS

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

TÜRKİYE

Malarya:  Evet

Mayıs - Kasım ayı arası özellikle ülkenin güney doğu bölgesinde görülür. Suriye ve Irak Sınırı ile Adana’nın doğusundaki Çukurova ovasında risk vardır.

Ülkenin güney-batısındaki merkezi turistik bölgelerinde risk yoktur.

Popüler turistik yerleri olan Bodrum, Antalya, Dalaman’a ziyaretlerde bağış kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski:  Evet. Şubat 1996 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

 

TURKS VE CAICOS ADALARI

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya, Dengue Virüs

 

TUVALU

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

TÜRKMENİSTAN

Malarya:  Hayır

Geçmiş Malarya Riski: Evet. Eylül 2015 tarihine kadar Haziran-Ekim arası ülkenin güney doğu sınırı bölgelerinde.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

UGANDA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüs ve Zika Virüsü

Viral Hemorajik Ateş Riski: Evet

 

UKRAYNA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır


URUGUAY

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Dengue Virüs

 

VANUATU

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Zika Virüsü

 

VENEZUELA

Malarya:  Evet.

Yılın tüm zamanlarında Amazonia, Apure, Bolivar ve delta Amacuro eyaletlerinde risk vardır. Ayrıca Guyana Brazil ve Kolombiya sınırlarında da risk vardır.

Caracas ve Margarita adasında risk yoktur.

Malarya Risk Kategorisi: B

Tripanazoma Cruzi Riski: Evet

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya, Zika ve Dengue Virüs

VİETNAM

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve ülkenin tamamında.

Ho Chi MMin City, Hanoi, Da Nang ve bunların 4 uluslararası havaalanında, Kızıl Nehir ve Mekong deltası, Phu Quoc Adası ve kıyı ovalarında ziyaretlerde bağış kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski:  Evet. Mayıs 2012 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüsü, Dengue Virüs ve Zika Virüsü

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

 

 

WAKE ATOLÜ

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

WALLIS VE FUTUNA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

WINDWARD ADALARI (KARAYİPLER)

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

YEMEN

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ülkenin büyük kısmında. Sadece Sana’a ziyaretlerinde kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski:  Evet. Eylül 2015 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke.(Aden ve Aden havalimanı hariç)

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya ve Dengue Virüs

Malarya Haritası: Görmek için tıklayınız.

 

 

YENİ KALEDONYA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungya Virüs ve Zika Virüs


YENİ ZELANDA

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

YUNANİSTAN

Malarya:  Hayır

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Hayır

Batı Nil Virüsü: Evet.

1 Mayıs -  30 Kasım arası ülkeyi ziyaret edenlere Batı Nil Virüsü Rehberi kullanılmalıdır.

Tropikal Virüs Risk: Hayır

 

ZAMBİYA

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve tüm ülkede.

Malarya Risk Kategorisi: A

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Hayır.

 

ZİMBABVE

Malarya:  Evet

Yılın tüm zamanlarında ve ülkenin büyük kısmında.

Sadece Harare, Bulawayo şehirleriyle merkezi dağlık ziyaretlerinde bağış kabul edilebilir.

Malarya Risk Kategorisi: B

Geçmiş Malarya Riski:  Evet. Aralık 2011 tarihine kadar yılın tüm zamanlarında tüm ülke

Tripanazoma Cruzi Riski: Hayır

Sub-Saharan Afrika: Evet

Batı Nil Virüsü: Hayır

Tropikal Virüs Risk: Evet. Chikungunya Virüs

bottom of page