top of page

İlaç Ve Aşılar

TÜRKİYE REHBERİNDE GEÇERLİ OLAN İLAÇLAR VE AŞILAR

 

ÖNEMLİ NOT: Türkiye’de kullandığımız rehberde bir bilgi bulunmayan bazı ilaçlarda kesinlikle kan alınmamalıdır. Özellikle immunsupresanlarla ilgili herhangi bir bilgi bulunmasa da immunsupresan kullanan hastalarda kan bağışı kabul edilmemelidir. Ayrıca kumadin, warfarin, heparin hakkında da bir bilgi bulunmamaktadır. Bu tip kan inceltici ilaçlarda da trombosit konsantrasyonu hazırlanmamalıdır.

 

NOT: CTRL+F’YE BASIP İLAÇ İSMİ YA DA ETKEN MADDEYİ YAZARAK ARAMA YAPABİLİRSİNİZ. 

 

KALICI RED GEREKTİREN İLAÇLAR

Aşağıdaki ilaçları kullanan kişilerden kan bağışı kalıcı olarak alınmaz.

 

İlaçlar:  digoxin, digoksin

İlaçlar:  hayvan kaynaklı insulin

İlaçlar:  insan kaynaklı immunglobulinler

İlaçlar:  insan kaynaklı pıhtılaşma etkenleri

İlaçlar:  kadavra kaynaklı growth hormon

İlaçlar: Tamoksifen (tamoksifen sitrat)

 

GEÇİCİ RED GEREKTİREN İLAÇLAR

 

İlaçlar: antibiyotik kullanımı: Genel olarak son dozdan sonra en az 48 saat ertelenmelidir. Cinsel yolla bulaşan bir hastalığın tedavisi için kullanılmışsa, 12 ay ertelenir.

İlaçlar: aspirin: asetil salisilik asit: Aferez trombosit konsantresi hazırlanacaksa 5 gün. Tam kan bağışına engel değildir. Sadece, tam kandan trombosit elde edilmez.

İlaçlar: dutasterid: Son dozun kullanımını takiben en az 6 ay reddedilir

İlaçlar: etretinat: Son dozun kullanımını takiben en az 3 yıl reddedilir

İlaçlar: finasterid Son dozun kullanımını takiben en az 1 ay reddedilir

İlaçlar: isotretinoin Son dozun kullanımını takiben en az 1 ay reddedilir

İlaçlar: kortikosteroidler Son 12 ay içinde 6 aydan kısa süreli oral, i.v. veya i.m. Kullanımda tam iyileşmeyi takiben, son dozdan en az 7 gün ertelenir

İlaçlar: kortikosteroidler İlaç kullanım nedeni öncelikle değerlendirilmelidir. Sadece topikal uygulamada, flebotomi alanına uygulanmıyorsa engel değildir

İlaçlar: kortikosteroidler: Son 12 ay içinde 6 ay veya daha uzun süre oral, i.v. veya i.m. Kullanımda tam iyileşmeyi takiben, son dozdan en az 12 ay ertelenir

İlaçlar: metimazol: İlacın kullanımı süresince reddedilir

İlaçlar: NSAI ilaçlar (aspirin ve piroksikam hariç): Aferez trombosit konsantresi hazırlanacaksa 48 saat. Tam kan bağışına engel değildir. Sadece, tam kandan trombosit elde edilmez.

İlaçlar: piroksikam: Aferez trombosit konsantresi hazırlanacaksa 5 gün. Tam kan bağışına engel değildir. Sadece, tam kandan trombosit elde edilmez.

İlaçlar: tretinoin: Sistemik kullanımda son dozun kullanımını takiben en az 1 ay reddedilir. Topikal kullanım kan bağışına engel değildir.

RED GEREKTİREN İLAÇLARIN PİYASA İSİMLERİ

Buraya bulabildiğim ya da ekleyebildiğim kadarıyla ilaçların piyasadaki isimlerini yazacağım. Eksiklikler olabilir. Gördüğünüz eksik ya da yanlışlıkları mail atarsanız düzeltiriz.

 

1- Digoxin, digoksin: 

 

2- Hayvan Kaynaklı İnsülin: Günümüzde hayvanlardan (sığır, domuz) elde edilen insülinler kullanılmamaktadır, bunun yerine rekombinant yolla üretilen insan insülinleri kullanılmaktadır. (Kaynak)

3- İnsan Kaynaklı İmmunglobulinler:

 1. Flebogamma

 2. Gamunex

 3. Genivig Human Immunoglobilin

 4. IG Vena

 5. Kiovig

 6. Nanogam

 7. Octagam

 8. Pentaglobin

 9. Privigen

 10. Ronsenglob

 11. Tegeline

 12. Tetagam

 13. Vigam Liquid

​4- İnsan Kaynaklı Pıhtılaşma Etkenleri:

 1. Beriate 1000 IU 1 Flakon

 2. Emoclot

 3. Factane Faktör VIII

 4. Factor 8 500 IU

 5. Fanhdi

 6. Feiba

 7. Haemate-P

 8. Haemoctin SDH

 9. Hemofil M

 10. Immunate

 11. Koate DVI

 12. Kogenate FS

 13. Octanate

 14. Recombinate

 15. Refacto AF

5- Kadavra kaynaklı growth hormon:  Growth hormonun klinik kullanımı 35 yıl öncesine dayanmaktadır. GH ilk zamanlarda sadece kadavra hipofizinden elde edildi¤i için kaynaklar kısıtlıydı ve bu nedenle klinik kullanım sadece büyüme geriliği olan çocuklarla sınırlanmıştı. Ayrıca, tedavi olanlarda Creutzfeld-Jacob hastalığı geliştiğinin görülmesi, kadavra hipofizinden elde edilen GH (pit-hGH) kullanımının terk edilmesine neden oldu. (Kaynak)

6-Tamoksifen(Tamoksifen Sitrat):

 1. Nolvadex

 2. Tadex

 3. Tamoxifen

 4. Tamoxifen Tablet-BP

 5. Tamoxifen Teva

 6. Tamoxifencell

7-Dutasteride:

 1. Avodart

 2. Dutapros

8-Finasteride

 1. Dilaprost

 2. Dynasef

 3. Propecia

 4. Proscar

 5. Prosterit

 6. Alofin

9-İsotretinoin

 1. Acnegen

 2. Aknetrent

 3. Roaccutane

 4. Zoretanin

10-Kortikosteroidler

 1. Cales

 2. Celestone Chronodose

 3. Diproklenat

 4. Dipromed

 5. Diprospan

 6. Dekort

 7. Deksamet

 8. Dexoject

 9. Gadexon

 10. Gadexon

 11. Kordexa

 12. Onadron

 13. Ultralan

 14. Depo-Medrol

 15. Methylprednisolone Sopharma

 16. Metilprednizolon Sopharma

 17. Precort

 18. Precort-Liyo

 19. Prednol

 20. Prednol-L

 21. Deltacortril

 22. Prednisolon

 23. Artropan

 24. Kenacort-A Ampül

 25. Sinakort-A Ampül

 26. Triaver

 27. Flantadin

 28. Genkort

 29. Steron

11-Metimazol

 1. Thyromazol 5 mg 100 Tablet

12-NSAİİ: http://www.ilactr.com/atc/M01A.html

13-PİROKSİKAM

 1. Cycladol

 2. Felden Flash

 3. Felden IM

 4. Inflamex

 5. Oksikam

 6. Oksikam

14-TRETİNOİN

 1. Vesanoid

15-İMMÜNSÜPRESANLAR: http://www.ilactr.com/atc/L04A.html

İLAÇ KULLANIMI VE AŞILARLA İLGİLİ RET SÜRELERİ TABLOSU

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ REHBERİNDE OLAN İLAÇLAR VE AŞILAR

 

Donör tarafından alınan ilaçlarla ilgili red kriterlerinde; altta yatan neden, hangi ilacın alındığı, ilacın farmokokinetik özellikleri, bağışlanmış kanın kalitesine etki edip etmeyeceği hesaba katılmalıdır. Donörler bağış yaptıklarından dolayı düzenli kullandıkları ilaçları atlamamalıdır.

 

Şu an için bağışlanmış kanda bulunan ilacın kanı alacak hastada herhangi bir olumsuz etki yaptığına dair kanıt ve yayın yoktur. Yine de olasılığı düşük olmasına rağmen bu tip durumlar göz önüne alınmalıdır. Avrupa Birliği ilacın “doğası ve eylem biçimi”’ne dayalı geçici red vermektedir.

İLAÇLAR İLE İLGİLİ ÖNERİLER

 

Kan Transfüzyonu servisi ilaçlarla ilgili verilecek redlerde aşağıdaki prensiplerin dikkate alınması gerektiğini önerir.

 

 • Plazma konsantrasyonundaki ilacın terapötik seviyesi %10'dan düşükse zararlı olma ihtimali çok düşüktür

 • Eğer kan komponentleri 50 mililitreden düşük donor plazması ihtiva ediyorsa. Alınan kan,  yetişkin ya da 12 yaşından büyük bir çocuğa transfüze edilecekse donör tarafından alınan herhangi bir ilacın plazma konsantrasyonu < %3 olmalıdır. Eğer bu şekildeyse ilaç kullanımı göz ardı edilebilir.

 • Eğer tek bir donörden 50 mililitreden fazla plazma transfüzyonu yapılmışsa veya kanı alacak kişi 12 yaşından küçük çocuksa donörün aldığı ilacın plazma konstanrasyonu terapotik seviyenin %10’undan fazla olabilir. Bunun muhtemel zararlara yol açacağına dair bir kanıt bulunmasa da Kan Transfüzyonu Servisi aferez bağışları ve pediatrik bileşenler için ilave seçim kriterlerini dikkate almak isteyebilir. Bu alanda daha fazla araştırılma yapılması gerekmektedir.

 • Aspirin ve non-steroidal anti inflamatuvar ilaçlar(NSAİİ’ler) trombosit agregasyonunu irreversibl(geri dönüşsüz) bir şekilde inhibe eder. Trombosit(Platelet) bileşenleri 5 gün içinde Aspirin alan donörlerde ve 48 saat içinde NSAİİ alan donörlerde rutin olarak hazırlanmamalıdır.

 • Teratojenik ve fetotoksik ilaçlar özellikle dikkate alınması gereken bir husustur, çünkü muhtemelen ilk üç aylık dönemde hamile bir kadına kan transfüzyonu yapılması durumunda fetal bir anormallik oluşturmaya yönelik teorik bir risk vardır. Retinoidler (etretinat, asitretin, izotretinoin) oldukça teratojeniktir. Dutasterid ve finasterid (benign prostatik hipertrofi için öngörülen) deney hayvanlarının erkek fetuslarında genital anormalliklere neden olduğu gösterilmiştir fakat insanlarda herhangi bir zarara yönelik delil yoktur.

Kabul Edin:

 1. Akne nedeniyle uzun süreli düşük doz antibiyotik kullanan bireyler kan bağışlayabilir.

Reddedin:

 1. Enjekte edilen ilaçlarla tedavi alan bireyler(reçete edilmiş ya da kendi kendine vurulmuş olsun) ilacın neden alındığına dair altta yatan duruma göre reddilebilir.

 2. Aşağıdaki ilaçları alanlar yanındaki süre kadar reddedilir.

 • Aspirin : 5 gün reddedin

 • Diğer NSAİİ İlaçlar: 48 saat reddedin

 • Asitretin: 3 yıl reddedin

 • İzotretinoin (Isotretinoin): 28 gün reddedin

 • Dutasteride: 6 ay reddedin

 • Finasteride: 28 gün reddedin.

 • Akut enfeksiyonlar için antibiyotik: Tedavinin tamamlanmasının üstünden 14 gün geçinceye kadar reddedin.

 

Kalıcı Olarak Reddedin:

 1. İyatrojenik CJD hastalığı geçme riskinden dolayı insan hipofiz derivesi ile tedavi edilmiş kişiler kalıcı olarak reddedilir.

 

Not: İlaçlar kısmında yazmasa da immunsupresif ilaç kullananlar kalıcı olarak reddedilir diye rehberin immünolojik hastalıklar kısmında yazıyor.

İMMÜNİZASYON VE AŞILAR

1. TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ

- Reddetme süresi enfeksiyonun inkübasyon zamanına, enfeksiyonunun “pencere süresi”ne ve mevcut kullanımda olan tarama testlerinin sensitivitesine göre değişir.

 

ÖNERİLER

a) Hepatit B

Kabul Edin:

 1. Hepatit B temas sonrası profilaksisi nedeniyle aşı ya da immunglobulin alanlar: temasın üstünden 12 ay geçtikten sonra eğer kişinin HBsAg, anti-HBC negatif ise ya da  eğer anti-HBc pozitif ise anti-HBs’nin 100 mIU/ml’den yüksek olduğu durumlarda kan bağışı yapılabilir.

Reddedin:

 1. Temas sonrası hepatit B aşısı ve/veya immunglobulini alanlar: temasın üstünden 12 ay geçinceye kadar reddedin.

b) Kuduz

Reddedin:

 1. Temas sonrası kuduz aşısı ve/veya immunglobulini alanlar: temasın üstünden 12 ay geçinceye kadar reddedin.

 

 2. CANLI ATENUE VİRAL VE BAKTERİYEL AŞILAR

 

Canlı atenue viral aşılar şunları kapsar: hepatit A, japon ensefelati, influenza, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, çocuk felci(oral), çiçek ve sarı humma. Bakteriyel aşılar ise BCG(Verem), kolera ve tifoyu içerir.

 

Yakın zamanda aşılanmış donörün kanında enfekte ajanların bulunma ihtimali vardır. Bunun donöre herhangi bir zararı bulunmasa da teorik olarak eğer kanın immunsuprese bir hastaya gitmesi durumunda risk vardır.

 

Burada bazı aşılar listelenmemiştir. Çünkü bu aşılar sadece 16 yaşından önce verilir ve 16 yaşından sonra verilmemelidir. Dolayısıyla bu aşıyı vurulan kişiler zaten kan bağışcısı seçim kriterlerine en baştan uymamaktadır.

ÖNERİLER

Reddedin:

 • Canlı atenue aşı olan kişiler: aşıyı takiben 28 gün boyunca reddedilir.

 

3.İNAKTİVE AŞILAR

Yaşamayan(inaktive) aşılar ve toksoidler şunları içerir: kolera, difteri toksoidi,hepatit B, human papilloma virüs (HPV), influenza, meningokok menenjit, pertussis(boğmaca), pnömokokal polio(enjekte), kuduz, tetanoz toksoidi, kene kaynaklı ensefalit ve tifo.

 

Bu aşıların, kanı alacak kişiye(hastaya) karşı herhangi bir riski yoktur. Donör eğer kendini iyi hissediyorsa bağışa kabul edilebilir.

 

Hepatit B’de ise bir istisna vardır. Aşı kaynaklı HBsAg pozitifliğinden korunmak için aşı yapılan kişiye(temas öyküsü olmaması şartıyla) aşının üstünden 14 gün geçtikten sonra kan vermesi önerilir.

ÖNERİLER

Kabul Edin:

 1. Canlı olmayan inaktive aşı ya da toksoit alan kişiler (Hepatit B hariç) eğer temasa dair herhangi bir öyküleri yoksa ve kendilerini iyi hissediyorlarsa bağış yapabilirler.

Reddedin:

 1. Temas öyküsü olmayan yakın zamanda rutin Hepatit B aşısı olan kişiler: 14 gün boyunca reddedin.

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİNDE OLAN İLAÇLAR VE AŞILAR

İlaç alınması donörün bağış yapmasını engelleyebilecek altta yatan bir hastalığa işaret olabilir. Transfüzyon merkezininn sağlık personeli tarafından onaylanmış, bağışa engel olmayan ve yaygın olarak kullanılan ilaçların bir listesini hazırlaması önerilir. Reçete edilmiş bir ilaçla tedavi olan donörlerde özellikle teratojenik etkisi kanıtlanmış olan ilaçlarda ilacın farmokokinetik özelliklerine bağlı olarak kan bağışı gerekli süre ertelenmelidir.

 

Birde bağışcılara sorulması gereken sorular bölümünde teratojenik başlığı altında isotretinoin (Accutane), etretinate(tigason), asitretin (neotigason), finasteride(proscar, propecia), dutasterid (avodart) aldınız mı diye soruyor fakat bir süre belirtilmemiş.

AŞILARA İLİŞKİN GEÇİCİ RED KRİTERLERİ VE RET SÜRELERi

AMERİKAN KIZILHACI

 

İLAÇLAR

1- Antibiyotikler:

- Akut enfeksiyonu olan donörler bağış yapmamalıdırlar. Antibiyotik kullanımı, mutlaka olası bir kan yoluyla bulaşabilen bakteri enfeksiyonu geçişi riski nedeniyle değerlendirilmelidir.

 

- Bakteriyel ya da viral bir enfeksiyon içinn aldığınız antibiyotik bittikten sonra kan bağışı yapabilirsiniz. Son ilacı yuttuğunuz gün kan bağışlayabilirsiniz. Eğer enjekte bir antibiyotik olduysanız son enjeksiyonun üstünden 10 gün geçtikten sonra kan bağışlayabilirsiniz. Eğer bir enfeksiyonu önlemek nedeniyle aşağıdaki hastalıklardan ya da durumlardan dolayı antibiyotik alıyorsanız bağış yapabilirsiniz. Akne, kronik prostatit, peptik ülser, periodontol hastalık, diş müdahalesi öncesi kullanılan antibiyotik, rosacea, ülseratif kolit, splenektomi sonrası ya da kalp kapak hastalığı nedeniyle kullanılan antibiyotik.

 

Eğer ateşiniz 99.5 Fahrenheit’in üstündeyse kan bağışlayamayabilirsiniz.

 

2- Diğer İlaçlar

 • Accutane, Amnesteem, Absorica, Claravis, Myorisan, Sotret veya Zenatane (isotretinoin), Proscar (finasteride), ve Propecia (finasteride): son dozun üstünden 1 ay geçinceye kadar bekleyin.

 • Avodart ya da Jalyn (dutasteride) - son dozun üstünden 6 ay geçinceye kadar bekleyin.

 • Aspirin, tam kan bağışı yapmaya engel değildir. Eğer aferez bağışı yapılacaksa aspirin ya da asprin içerikli herhangi bir ilaç alımından sonra 2 gün(New York’ta 3 gün) beklenmelidir.

 • Effient (prasugrel)  ve Brilinta (ticagrelor): tam kan bağışı yapmaya engel değildir. Eğer aferez bağışı yapılacaksa son ilaç alımından sonra 7 gün beklenmelidir.

 • Feldene (piroxicam): tam kan bağışı yapmaya engel değildir. Eğer aferez bağışı yapılacaksa son ilaç alımından sonra 2 gün beklenmelidir.

 • Arixtra (fondaparinux), Coumadin, Warfilone, Jantoven (warfarin) ve Heparin gibi kan inceltici olarak reçete edilen ilaçlar: Pıhtılaşma değerleriniz düzülene kadar kan bağışlamamalısınız. Eğer doktorunuz kan inceltici ilaçlarla yapılan tedavinizi sonlandırdıysa son doz alımının üzerinden 7 gün geçtikten sonra kan bağışlayabilirsiniz.

 • Fragmin (dalteparin), Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran),Savaysa (edoxaban), Xarelto (rivaroxaban),and Lovenox (enoxaparin) diğer kan incelticiler: Pıhtılaşma değerleriniz düzülene kadar kan bağışlamamalısınız. Eğer doktorunuz kan inceltici ilaçlarla yapılan tedavinizi sonlandırdıysa son doz alımının üzerinden 2 gün geçtikten sonra kan bağışlayabilirsiniz.

 • Burada listelenmemiş diğer kan inceltiler için 866-236-3276 nolu hattımızı arayın.

 • Hepatit B Immune Globulin – hepatit teması nedeniyle verildiyse, temasın üzerinden 12 ay geçene kadar bekleyin.

 • İnsan kaynaklı hipofiz bezinden derive edilmiş büyüme hormonu: Herhangi bir zamanda aldıysanız kan bağışı yapamazsınız.

 • Plavix (clopidogrel), Ticlid (ticlopidine) and Zontivity (vorapaxar):  tam kan bağışı yapmaya engel değildir. Eğer aferez bağışı yapılacaksa son ilaç alımından sonra 14 gün beklenmelidir.

 • Soriatane (acitretin) – 3 yıl bekleyin.

 • Tegison (etretinate): Herhangi bir zamanda aldıysanız kan bağışı yapamazsınız.

 • Erivedge (vismodegib) – 2 yıl bekleyin

 • Aubagio (teriflunomide) – 2 yıl bekleyin

 • Doğum Kontrol hapları: Bağışa engel değildir.

AŞILAR
 • Influenza, tetanoz ve meninjit: Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız, herhangi bir semptomunuz ve ateşiniz yoksa kan bağışlayabilirsiniz. Tdap aşısı buna dahildir.

 • HPV Aşısı (ör: Gardasil): Bağışa engel değildir.

 • Kızamık, KKK (Kızamık, Kızamıkçık,Kabakulak), Su Çiçeği, Zona Aşısı: Aşının üzerinden 4 hafta geçene kadar bekleyin.

 • Rubeola, Kabakulak, Polio (ağızdan) ve Sarıhumma Aşısı: Aşının üzerinden 2 hfta geçene kadar bekleyin.

 • Hepatit B Aşısı: Temas öyküsü yoksa aşının üzerindnen 21 gün geçene kadar bekleyin.

 • Komplikasyonu Olmayan Çiçek Aşısı: Aşı sonrası herhangi bir komplikasyonunuz yoksa aşının üzerinden 8 hafta(56 gün) geçtikten sonra kan bağışlayabilirsiniz. Komplikasyona örnek vermek gerekirse aşı yapılan bölgenin etrafında cilt reaksiyonları ve aşıya bağlı genel hastalıklar

 • Komplikasyon Gözüken Çiçek Aşısı: Aşının olduğu günün üzerinden 56 gün geçmeli ve aşıya bağlı oluşan komplikasyonların tamamen ortadan kalkmasının da üzerinden 14 gün geçmelidir. Sonuç olarak hangisi daha geç bitiyorsa o kadar süre kan veremezsiniz.

İNGİLTERE

Genellikle alınan ilaç değil ilacın alınmasına neden olan hastalık bağışa engeldir. Genelde bağış yapılmış kanın içindeki ilaç kalıntıları kanı alacak kişiye zararsızdır. Yine de teratojenik etkisi kanıtlanmış olan ilaçlarda ilacın farmokokinetik özelliklerine bağlı olarak bazı ilaçlarda kan bağışı gerekli süre ertelenmelidir.

İlaçlarla ilgili bilgiyi siteninn Sağlıkla İlgili Red Kriterlerinde bulabilirsiniz. İlacı aratıp bulduğunuz başlığı okuyarak bilgi alabilirsiniz. Aşılarda farklı bir durum söz konusu değil.

bottom of page