top of page

1998'den beri DSÖ kan emniyeti ve kullanılabilirliği hakkında veri toplamakta ve bu verileri her iki yılda bir yayınlamaktadır. DSÖ 2016 küresel durum raporu, dünya nüfusunun % 98.3'ünü temsil eden 180 ülkeden gelen verileri içerir. Dünya genelinde, 2013 yılı verilerine göre 112 milyondan fazla kan bağışı toplandı ancak kanın geçerliliği ve güvenliği bölge ve gelir grubuna göre değişkenlik gösterdi. Örneğin, kan bağışlarının% 47'si küresel nüfusun % 19'unu oluşturan yüksek gelirli ülkelerden toplandı. Buna ek olarak, düzenli donörlerden alınan kan bağışı % 0.1'den % 100'e kadar değişiyordu (medyan% 45); düşük ve orta gelirli ülkelerdeki bağışcıların tekrar bağış yapmama eğiliminde olduğu ve kullanılamayan(atılan) kan oranının daha yüksek olduğu belirlendi.

 

Kanın kullanılmasındaki önemli farklılarda da yine gelir düzeyiyle ilişkili bulundu. Yüksek gelirli ülkelerde transfüzyonların %79'u ameliyat, travma ya da kanser tedavisi gibi destekleyici tedaviye yönelik yapıldı. Düşük ve orta gelire sahip ülkelerde ise transfüzyonların %67'si 5 yaşın altındaki çocuklara yönelikti, bundan sonra gelen neden ise gebelikle ilgili komplikasyonlar nedeniyle yapılan transfüzyonlardı.

Raporda hükümetlerin ve DSÖ ortaklarının, kan güvenliği stratejilerinin uygulanmasına yönelik çabaları arttırmaları ve tüm dünyada kan ve kan ürünlerinin güvenli ve yeterli bir şekilde tedariğine yönelik çalışmalarını arttırmaları gerektiği çağrısını yaptı.

 

 Haber Kaynağı: http://transfusionnews.com/2018/01/24/global-variations-in-blood-safety-and-availability-based-on-who-report/

Kaynak: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254987/1/9789241565431-eng.pdf

WHO Blood safety and availability Fact Sheet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs279/en/

DSÖ Raporuna Dayalı Kan Emniyeti ve Kullanılabilirliğindeki Küresel Değişiklikler

bottom of page