top of page

Intravenöz Demir Desteği Kadın Donörlerde Demir ve Hemoglobin Seviyesini Yükseltiyor.

Kan bağışında demir eksikliği yaygın bir sorundur ve oral demir takviyelerini günlük almaya uyum ise bağışcı için bir zor bir süreç olabilir. Danimarkalı araştırmacılar donörlere intravenöz demir vermenin fizibilitesini araştırmıştır. Araştırmacılar çift kör, prospektif bir klinik araştırmada demir izomalozid(1000mg) ile plasebo salin infüzyonu alan ve ilk bağışını yapan 85 kadın donörü randomize etti.

Tam doz intravenöz demir alan 41 bağışcının, ikinci  ve üçüncü kan alma öncesi plasebo grubuna  kıyasla daha yüksek hemoglobin düzeyleri olduğu tespit edilmiştir.  İkinci bağışta fark +0.35 g / dL; % 95 CI, 0.03-0.68; p = 0.0327 ve üçüncü kan bağışında fark, +1.25 g / dL;% 95 CI, 0.90-1.61; p = 0.0001.

Ayrıca ferritin ve demir seviyeleri, intravenöz demir alan kadınlarda daha yüksek olarak ölçüldü. Araştırmada ciddi bir advers olay yoktu ve plasebo alanlar ile demir alanlar arasındaki yan etkiler benzerdi.

Diğer donör popülasyonlarında intravenöz demir desteğinin etkinliğini değerlendirmek ve kabul edliebilirliğini incelemek için ek araştırmalara ihtiyaç vardır.

Kaynak: Gybel-Brask M, Seeberg J, Thomsen LL, Johansson PI. Intravenous iron isomaltoside improves hemoglobin concentration and iron stores in female iron-deficient blood donors: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Transfusion 2018; doi:10.1111/trf.14521

Haberin Kaynağı: http://transfusionnews.com/2018/02/20/intravenous-iron-supplementation-increases-hemoglobin-and-iron-levels-in-female-blood-donors/

bottom of page